Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-07 15:11:37 Osoby / Florczak Maria Katarzyna Juruś Edycja artykułu
2018-12-07 13:56:31 PRACA - NABÓR NA STANOWISKA / Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Ewelina Jastrzębowska Edycja artykułu
2018-12-07 11:21:44 Petycje składane do Prezydenta Miasta / Petycja złożona w dniu 7 listopada 2018 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Katarzyna Juruś Publikacja artykułu
2018-12-07 07:58:56 Budżet / Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy Bożena Kot Publikacja artykułu
2018-12-06 10:23:57 Ogłoszenia / Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-6/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży". Katarzyna Hałak - Koch Publikacja artykułu
2018-12-06 10:14:53 Budżet / ZARZĄDZENIE NR 0050-300/2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Bożena Kot Publikacja artykułu
2018-12-06 10:12:28 Budżet / ZARZĄDZENIE NR 0050- 302/2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Bożena Kot Publikacja artykułu
2018-12-06 09:15:00 Interpelacje - VIII kadencja RM / Interpelacja nr II-13/18 Radnej Rady Miejskiej w Świdnicy Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej z dnia 29.11.2018 r. Hanna Surma Edycja artykułu
2018-12-06 09:14:13 Zarządzenia Prezydenta Miasta / Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Bożena Bałazy Publikacja artykułu
2018-12-06 09:14:03 Interpelacje - VIII kadencja RM / Interpelacja nr II-5/18 Radnego Rady Miejskiej w Świdnicy Mariusza Kuca z dnia 29.11.2018 r. Hanna Surma Edycja artykułu