Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 11:41:06 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Promocja Miasta Świdnicy poprzez sport Małgorzata Prorok-Jurek Edycja artykułu
2019-02-15 10:50:06 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem Katarzyna Wrona Archiwizacja artykułu
2019-02-15 10:46:49 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem Katarzyna Wrona Edycja artykułu
2019-02-15 09:19:59 Plany postępowań o zamówienia publiczne / Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 - Aktualizacja Małgorzata Prorok-Jurek Publikacja artykułu
2019-02-14 14:08:23 Nabór na stanowiska / DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 16 „SŁONECZKO” W ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Anklewicz Małgorzata Edycja artykułu
2019-02-14 13:57:40 Dane teleadresowe / Dane teleadresowe Anklewicz Małgorzata Edycja artykułu
2019-02-14 13:53:59 Dane teleadresowe / Dane teleadresowe Anklewicz Małgorzata Edycja artykułu
2019-02-14 13:03:04 PRACA - NABÓR NA STANOWISKA / Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Ewelina Jastrzębowska Archiwizacja artykułu
2019-02-14 13:01:45 PRACA - NABÓR NA STANOWISKA / Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Ewelina Jastrzębowska Edycja artykułu
2019-02-14 12:47:45 Nabór na stanowiska / DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 16 „SŁONECZKO” W ŚWIDNICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Anklewicz Małgorzata Publikacja artykułu