Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 11:41:06 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Promocja Miasta Świdnicy poprzez sport Małgorzata Prorok-Jurek Edycja artykułu
2019-02-15 10:50:06 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem Katarzyna Wrona Archiwizacja artykułu
2019-02-15 10:46:49 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem Katarzyna Wrona Edycja artykułu
2019-02-15 09:19:59 Plany postępowań o zamówienia publiczne / Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019 - Aktualizacja Małgorzata Prorok-Jurek Publikacja artykułu
2019-02-14 13:03:04 PRACA - NABÓR NA STANOWISKA / Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Ewelina Jastrzębowska Archiwizacja artykułu
2019-02-14 13:01:45 PRACA - NABÓR NA STANOWISKA / Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Ewelina Jastrzębowska Edycja artykułu
2019-02-14 12:00:00 Konkursy ofert / Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr K-1/2019 II edycja na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - pływanie " Katarzyna Hałak - Koch Edycja artykułu
2019-02-14 11:57:58 Oferty w trybie pozakonkursowym (art.19a) / Oferta w trybie art. 19a Patrycja Piotrowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:57:30 Oferty w trybie pozakonkursowym (art.19a) / Ofeta w trybie art 19 a - Fundacja Ładne Historie Patrycja Piotrowska Edycja artykułu
2019-02-14 11:57:10 Oferty w trybie pozakonkursowym (art.19a) / Oferta w trybie art. 19a Patrycja Piotrowska Edycja artykułu