Urząd Miejski w Świdnicy - kontakty 

 

 

Centrala: +48 74 856 28 00,  Fax: +48 74 856 87 21, um@um.swidnica.pl

Biuro Obsługi Interesanta

Ewa Karkoszka: pok. 1a, +48 74 856 29 41
Anita Mus: pok. 1a, +48 74 856 29 43
Halina Sawko: pok. 1a, +48 74 856 28 00

Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Rzecznik Prasowy
Biuro Prezydenta
Audytor Wewnętrzny
Administator Bezpieczeństwa Informacji
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów
Biuro Radców Prawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds Nadzoru Właścicielskiego
Pełnomocnik Prezydenta ds Ochrony i Konserwacji Zabytków
Pełnomocnik Prezydenta d.s Kontroli Wewnętrznej
Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej
Urząd Stanu Cywilnego 
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Referat Infrastruktury Miejskiej
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Wydział Gospodarki Odpadami
Wydział Transportu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Biuro Ochrony Środowiska
Wydział Edukacji
Wydział Promocji 
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych
Referat Kultury
Referat Turystyki
Referat Sportu
Referat Organizacji Pozarządowych
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Biuro Rady Miejskiej
Wydział Organizacji i Kadr
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Administracyjno - Gospodarczy
Referat Obsługi Informatycznej
Wydział Finansowy 
Referat Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat 
Referat Wymiaru Podatków
 


Liczba odwiedzin : 740
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : OK
Czas wytworzenia: 2018-06-14 16:57:31
Czas publikacji: 2018-06-14 17:02:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak