Oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 

 

 

Dane kontaktowe Radnych zamieszczone są pod adresem:

 http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/rada-miejska.php  

 


 

Dostęp do oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania na mocy ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000)  możliwy jest poprzez:

  • wyszukanie stanowiska w strukturze organizacyjnej i kliknięcie na nazwisko osoby  przypisanej do stanowiska,
  • wyszukanie osoby w wyszukiwarce osób, 
  • zamieszczoną poniżej listę osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.


Lista Radnych Rady Miejskiej VII kadencji (2014-2018) składających oświadczenia majątkowe:

  

                Barcicki Mariusz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                Ciążeńska Grażyna

                Daleszyński Józef

                Dzięcielski Jan - Przewodniczący Rady Miejskiej

                Fasuga Rafał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                Gaszyński Albert

                Grudziński Krzysztof

                Górski Jan

                Jaśkowiak Jan

                Kuc Mariusz

                Lewandowski Krzysztof

                Marczewski Marek

                Paluszek Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                Podgórski Lesław

                Protasiuk Andrzej

                Rumiancew - Wróblewska  Magdalena

                Sienko Dariusz

                Skowrońska - Wiśniewska Zofia

                Sławińska - Gąska Grażyna

                Solecki Janusz

                Szalkiewicz Janusz

                Wawrzyniak Ewa

                Żurek Wiesław

 


Liczba odwiedzin : 701
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Łopacka
Czas wytworzenia: 2015-02-11 14:37:17
Czas publikacji: 2018-06-14 14:59:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak