Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji 

 

 

Dane kontaktowe Radnych zamieszczone są pod adresem:

 http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/rada-miejska.php  

 


 

Dostęp do oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania na mocy ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432)  możliwy jest poprzez:

  • wyszukanie stanowiska w strukturze organizacyjnej i kliknięcie na nazwisko osoby  przypisanej do stanowiska,
  • wyszukanie osoby w wyszukiwarce osób, 
  • zamieszczoną poniżej listę osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.


Lista Radnych Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023) składających oświadczenia majątkowe w porządku alfabetycznym: 

 

Lech Bokszczanin - Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej
Jacek Drobny
Jan Dzięcielski - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rafał Fasuga - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Joanna Gadzińska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Albert Gaszyński
Krzysztof Grudziński
Jan Jaśkowiak
Tomasz Kempa
Mariusz Kuc
Krzysztof Lewandowski
Ryszard Makowski
Danuta Morańska
Luiza Nowaczyńska
Andrzej Ora
Marcin Paluszek
Lesław Podgórski
Magdalena Rumiancew-Wróblewska
Zofia Skowrońska-Wiśniewska
Aldona Struzik
Marcin Wach
Władysław Wołosz
Wiesław Żurek

 

 

 


Liczba odwiedzin : 2187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Łopacka
Czas wytworzenia: 2015-02-11 14:37:17
Czas publikacji: 2019-01-09 08:01:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak