Oświadczenia majątkowe radnych VIII kadencji 

 

 

Dane kontaktowe Radnych zamieszczone są pod adresem:

 http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/rada-miejska.php  

 


 

Dostęp do oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania na mocy ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000)  możliwy jest poprzez:

  • wyszukanie stanowiska w strukturze organizacyjnej i kliknięcie na nazwisko osoby  przypisanej do stanowiska,
  • wyszukanie osoby w wyszukiwarce osób, 
  • zamieszczoną poniżej listę osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.


Lista Radnych Rady Miejskiej VII kadencji (2018-2023) składających oświadczenia majątkowe w porządku alfabetycznym: 

 

Lech Bokszczanin
Jacek Drobny
Jan Dzięcielski
Rafał Fasuga
Joanna Gadzińska
Albert Gaszyński
Krzysztof Grudziński
Jan Jaśkowiak
Tomasz Kempa
Mariusz Kuc
Krzysztof Lewandowski
Ryszard Makowski
Danuta Morańska
Luiza Nowaczyńska
Andrzej Ora
Marcin Paluszek
Lesław Podgórski
Magdalena Rumiancew-Wróblewska
Zofia Skowrońska-Wiśniewska
Aldona Struzik
Marcin Wach
Władysław Wołosz
Wiesław Żurek
 

 

 


Liczba odwiedzin : 874
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Łopacka
Czas wytworzenia: 2015-02-11 14:37:17
Czas publikacji: 2018-11-20 15:57:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak