SIOS - System Informacji o Środowisku 

 

 

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, iż na stronie system.sios.pl/search został uruchomiony publicznie dostępny System Informacji o Środowisku zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
Informacje o środowisku zamieszczane od dnia 01.01.2011 r. są dostępne na stronie  www.swidnica.sios.pl/

 


Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Eleonora Sikocińska
Czas wytworzenia: 2009-01-19 13:18:10
Czas publikacji: 2018-10-04 14:59:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak