Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem platformy ePUAP                    

 Informujemy, że podania w postaci elektronicznej można wnosić do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

 

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika, które można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/

 

Szczegółowa instrukcja, opisująca poniższe kroki znajduje się pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PomocPo zalogowaniu niezbędne jest:
1. Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Urząd Miejski w Świdnicy na platformie ePUAP

2. Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP.

Możliwe jest dołączenie załączników. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

3. Podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) lub profilu zaufanego.

 
Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną oraz automatycznie zostanie wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

 

 

 

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:          /012ku4hqdf/SkrytkaESP

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:                           https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika...Informujemy również, że dokumenty w postaci elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym można wnosić do Urzędu Miejskiego na informatycznym nośniku danych takim jak: płyta CD, DVD.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez adresata lub na dodatkowym informatycznym nośniku danych, tego samego typu jak nośnik służący do doręczania dokumentu w postaci elektronicznej.

 

 


Liczba odwiedzin : 114
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Łopacka
Czas wytworzenia: 2008-05-05 11:10:04
Czas publikacji: 2018-10-04 15:00:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak