Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na Dostawę wyposażenia pracowni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Świdnicy

W związku z realizacją projektu ,,Każdy jest ważny - program rozwojowy Świdnickich szkół” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 proszę o złożenie oferty na Dostawę wyposażenia pracowni do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Świdnicy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w  załącznikach zamieszczonych poniżej.

2018-07-19 10:29:38
Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów promocyjnych

W związku z realizacją projektu ,,Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V - A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.4.120./0.0/0.0/16_026/0001074 proszę o złożenie oferty na wykonanie gadżetów promocyjnych (długopisy, notesy). Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w  załączniku pn Zapytanie ofertowe.

2018-07-18 13:04:29
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do końca roku 2019 w celu kontynuacji prowadzenia działalności w ramach Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy, tj.: działka nr 2348 o pow. 0,4324 ha, działka nr 2345 o pow. 0,0039 ha przy al. Niepodległości oraz działka nr 2343 o pow. 0,0012 ha przy ul. Spółdzielczej - Zarządzenie nr 0050-194/2018 z dnia 16 lipca 2018r.

2018-07-16 13:14:23
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat na cele pozarolnicze: tj. 1. Ogródek przydomowy - część działki nr 1219 o pow. 242 m2 przy ul. Szarych Szeregów; 2. Działalność inna - część działki nr 1927 o pow. 3,5 m2 pomiędzy ulicami Grodzką i Kotlarską - zarządzenie nr 0050-195/2018 z dnia 16 lipca 2018r.

2018-07-16 13:06:09
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 467 o pow. 0,0083 ha, położona w rejonie ulic Pięknej i Niecałej - zarządzenie nr 0050-196/2018 z dn. 16.07.2018 r.

2018-07-16 12:38:51
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, wraz ze sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu; lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu; działek stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica przeznaczonych do uzupełniającego oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trynie bezprzetargowym na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego.

2018-07-06 13:09:15
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym z zachowaniem pierwszeństwa na rzecz aktualnego najemcy.

2018-07-06 11:26:33
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.), Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza zamiar przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

2018-07-05 12:11:01
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świdnica w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn.: „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”.

2018-07-05 11:39:45
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym - lokale mieszkalne przy ul. K. Pułaskiego 7/4A, St. Żeromskiego 28/5, Wrocławskiej 25/8, Jodłowej 27/3

2018-06-19 12:53:19