Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

2019-02-13 12:37:35
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat na cele rolnicze i pozarolnicze - Zarządzenie nr 0050-69/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

2019-02-13 10:03:55
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 12 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonego przy ulicy Wrocławskiej nr 55, stanowiącego Gminy Miasto Świdnica

Zarządzenie nr 0050-61/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 7 lutego 2019 r.

2019-02-08 08:37:27
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 10 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego położonego przy ulicy Wrocławskiej 50, stanowiącego własność Gminy Miasto Świdnica

Zarządzenie nr 0050-62/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 7 lutego 2019 r.

2019-02-08 08:05:14
Prezydent Miasta Świdnica, informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zarządzenie w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy MIasto Świdnica

Zarządzenie nr 0050-55/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Świdnica

2019-02-05 08:46:28
Prezydent Miasta Świdnicy, informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zarządzenia o przeznaczeniu do najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy MIasto Świdnicy

Zrządzenie nr 0050-54/2019 Prezydenta MIasta Świdnicy z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Świdnica

2019-02-05 08:45:54
Prezydent Miasta Świdnicy informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przatergu nieograniczonego, stanowiązego własności Gminy Miasto Świdnica

Zarządzenie nr 0050-56/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaoczonego do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miasto Świdnica

2019-02-05 08:21:00
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024

Informujemy o przystąpieniu do prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024, przyjętego uchwałą nr XXI/217/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024".

2019-01-22 15:08:19
Prezydent Miasta Świdnicy, informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w budynku przy placu Grunwaldzkim 15 w Świdnicy

Zarządzenie nr 0050-28/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 stycznia 2019 roku

2019-01-22 13:11:48
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat na cele rolnicze i pozarolnicze - Zarządzenie nr 0050-29/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

2019-01-21 15:04:47