Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat na cele rolnicze i pozarolnicze - Zarządzenie nr 0050-293/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

2018-11-21 10:28:58
Obwieszczenie

2018-11-14 11:56:53
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 2072 o pow. 0,0090 ha, położona w rejonie ulicy Ignacego Paderewskiego - zarządzenie nr 0050-280/2018 z dn. 6.11.2018 r.

2018-11-09 14:40:15
Prezydent Miasta informuje, o realizacji programu wieloletniego „Niepodległa na lata 2017-2021”

2018-11-08 12:03:22
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek nr 2181 i 2182 - działka nr 2180/9 o pow. 0,1257 ha, położona przy ulicy Polna Droga - zarządzenie nr 0050-279/2018 z dn. 31.10.2018 r.

2018-11-06 08:38:19
Zarządzenie Nr 0050-277/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 26.10.2018 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Świdnicy odnośnie projektu anaIizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy.

2018-10-31 10:00:03
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że zostanie ustanowiona służebność przesyłu, za wynagrodzeniem na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 676 o pow. 979 m2 położonej przy ul. Jodłowej w Świdnicy - zarządzenie nr 0050-276/2018 z dnia 26 października 2018 r.

2018-10-26 09:27:58
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu - ul. Kazimierza Pułaskiego 7/2

2018-10-24 14:11:10
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat na cele rolnicze i pozarolnicze - Zarządzenie nr 0050-274/2018 z dnia 24 października 2018r.

2018-10-24 13:12:13
ogłoszenie - przetarg pisemny na sprzedaż drewna mieszanego liściastego w ilości 127,02mp za cene wywoławczą 9294,41zł

2018-10-22 10:51:02