Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzienie nr 0050-236/18 Prezydenta Miasta Świdnicy zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości- lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miasto Świdnica

Zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miasto Świdnica

2018-09-25 08:26:48
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 535 o pow. 0,0105 ha, położona przy ulicy Jodłowej - zarządzenie nr 0050-238/2018 z dn. 21.09.2018 r.

2018-09-25 06:47:05
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - działki: nr 1068/13 o pow. 0,1735 ha,nr 1068/14 o pow. 0,1752 ha, nr 1068/15 o pow. 0,1828 ha, nr 1070/25 o pow. 0,1571 ha i nr 998 o pow. 0,1645 ha położone przy ul. Sudeckiej w Świdnicy - zarządzenie nr 0050-237/2018 z dnia 21 września 2018 roku

2018-09-24 10:38:14
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w ramach roszczenia właściciela urządzeń wobec Gminy Miasto Świdnica - działka nr 318 o pow. 0,1633 ha położona przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6 w Świdnicy - zarządzenie nr 0050-230/2018 z dnia 17 września 2018 r.

2018-09-24 10:32:58
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIDNICY z dnia 13 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na prezydenta miasta Świdnicy

2018-09-14 17:49:59
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIDNICY z dnia 12 września 2018 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Świdnicy

2018-09-13 17:46:29
Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu "Świdnica-Inteligentne Miasto Przyszłości (SIMPLy)"

Gmina Miasto Świdnica podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Carpe Diem" w Świdnicy ul. Długa 33, 58-100 Świdnica, do wspólnej realizacji ww. projektu.

2018-09-13 13:05:56
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny - aport - na rzecz Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdnicy: tj. działka nr 890/3 o pow. 0,0453 ha, położona w rejonie ulicy M. Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy - Zarządzenie nr 0050-225/18 z dnia 3 września 2018 r.

2018-09-03 14:25:46
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

OBWIESZCZENIE

2018-09-03 12:47:02
Ogłoszenie o konsultacjach społcznych projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie”

2018-08-29 14:30:58