Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2018-2020

2018-01-25 12:46:42
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-11-09 08:42:16
Ogłoszenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: "Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2017 r."

2016-11-24 11:43:34
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 w ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: "Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świdnicy na lata 2016-2018 w Gminie Miasto Świdnica".

2016-11-29 08:43:25
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: " Program Profilaktyki zakażeń wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla Miasta Świdnicy".

2016-09-30 14:48:38
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świdnicy o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: Program "Świdnicka Karta Seniora"

2016-06-22 08:34:14
Ogłoszenie Prezydenta Miasta o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji-"Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2016 r."

2016-02-04 11:34:45
Projekty programów społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

2016-02-04 11:10:23