Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta w trybie art. 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Parafię Prawosławną św. Mikołaja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Koncerty Paschalne muzyki cerkiewnej z udziałem chóru Aksios Białoruś”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 20 lutego 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

 

2019-02-13 13:22:10
Oferta w trybie art. 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez TKKF Licznikowiec-2009 na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej  pt. „Turniej Halowej Petanki i Krokieta”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 12 lutego 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2019-02-05 19:10:42
Ofeta w trybie art 19 a - Fundacja Ładne Historie

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez  Fundację Ładne Historie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Lekcje sztuki - Zrób to sam ”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 6 lutego 2019r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.p

2019-01-29 12:38:08
Nabór ofert w trybie art 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że organizacje pozarządowe mogą ubiegać się
o dofinansowanie zadań publicznych z budżetu Miasta Świdnicy na 2019 rok z zakresu art. 19a.ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U.2018.450 z późn.zm.).

2019-01-22 16:01:51