Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Fundację Małżeństwo Rodzina na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pt. „Święto Rodziny w Świdnicy”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 24 maja 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-05-18 10:22:01
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez TOZ oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 4 maja 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-04-27 13:09:24
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Parafię Prawosławną na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Świdnicki Koncert Paschalny”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-04-23 13:52:23
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pod Grzybem na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „STAW EDUKACYJNY”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-04-20 12:54:00
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez TKKF LICZNIKOWIEC 2009 na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób w w wieku emerytalnym pt. „Rekreacja prozdrowotna Świdnickich Seniorów 2018”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 22 stycznia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-04-16 10:12:16
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Świdnickie Stowarzyszenie Rajdowe na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji,oświaty i wychowania pt. „BEZPIECZNY MALUCH”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 30 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-04-05 14:26:58
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. „Świdnickie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-03-07 15:14:41
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia ... pt. „Dietetyczne Rewolucje”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 1 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-02-21 14:17:59
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Mamy co kochamy czyli Stowarzyszenie Świdnickich Mam na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny ... pt. „Świdnicki Ekspres Rodzinny 2018”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 1 marca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-02-21 14:09:49
Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej pt. „VIII Przegląd Piosenki UTW - Piosenki lat 60”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 20 lutego 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-02-13 12:24:59