Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta w trybie art. 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca JUBILAT na realizację zadania publicznego z zakresu kulury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pt. „Korowód Niepodległości”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 17 października 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-10-10 10:29:04
Oferta w trybie art 19 a ze Stowarzyszeniem Music Label

2018-09-18 13:33:10
Informacja o zawartej umowie z Towarzystwem Miłosników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach art. 19 a

2018-09-18 13:27:49
Oferta w trybie art 19 a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Jubileusz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – wydanie publikacji”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13 września 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-09-06 12:31:23
Informacja o zawartych umowach na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach art. 19 a

Informacja o zawartych umowach w ramach art. 19 a ze

1) Związkiem Sybiraków koło w Świdnicy,

2) Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich

2018-09-05 14:34:44
Informacja o zawartych umowach na wsparcie realizacji zadań w trybie art. 19a

Informacja o  zawartych umowach na wsparcie realizacji zadań w trybie art. 19a

2018-08-29 13:19:40
Oferta w trybie art. 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Związek Sybiraków Koło w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pt. „Obchody 90 rocznicy powstania Związku Sybiraków”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 13 sierpnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

Opublikowano:06.08.2018r.

2018-08-06 12:05:32
Oferta w trybie art. 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „IX Dni Lwowa i Kultury Kresowej”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 6 sierpnia 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-07-30 14:47:06
Oferta w trybie art. 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły Muzycznej w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Warsztaty Jazzowe”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 27 czerwca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-06-20 08:59:18
Oferta w trybie art. 19a

Prezydent Miasta Świdnicy informuje, że została złożona oferta przez Stowarzyszenie Miłosników Tańca JUBILAT w Świdnicy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Stragan Kultury Tutejsi – VIII edycja”. Uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia 21 czerwca 2018r. do Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Długa 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.piotrowska@um.swidnica.pl

2018-06-14 08:54:55