Informacja 

 

 

Uwaga!

W wersji archiwalnej Biuletynu Informacji Publiczej publikowane są ogłoszenia i informacje dotyczące przetargów ogłoszonych przed 13 czerwca 2018 r. dostępne pod adresem http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
I przetarg ustny, nieograniczony nr P-118/XII/18 na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 1. działka nr 1070/25 o powierzchni 0,1571 ha 2. działka nr 998 o powierzchni 0,1645 ha

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 30-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-118/XII/18 odbędzie się w dniu 06-12-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-10-30 13:17:17
I przetarg ustny, nieograniczony nr P-117/XII/18 na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Sudeckiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: 1. działka nr 1068/13 o powierzchni 0,1735 ha 2. działka nr 1068/14 o powierzchni 0,1752 ha 3. działka nr 1068/15 o powierzchni 0,1828 ha

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 28-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-117/XII/18 odbędzie się w dniu 04-12-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-10-30 12:26:04
II przetarg ustny, nieograniczony P- 112/XII/18 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu.

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 11.12.2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Przetarg Nr P-112/XII/18 odbędzie się w dniu 17-12-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-10-12 14:01:17
I przetarg ustny nieograniczony P- 111/XI/18 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Jodłowej nr 27 w Świdnicy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 28 w Świdnicy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 4a, położonego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 7 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 09-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-111/XI/18 odbędzie się w dniu 15-11-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-10-09 14:31:09
II przetarg ustny, nieograniczony nr P-100/XI/18 na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Kosynierów i Hetmańskiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi tj.: 1. działka nr 338/4 o powierzchni 1,0243 ha przy ul. Kosynierów 2. działka nr 338/5 o powierzchni 1,0975 ha przy ul. Hetmańskiej

1. działka nr 338/4  o powierzchni 1,0243 ha przy ul. Kosynierów - nie sprzedano, zostanie ogłoszony kolejny przetarg z ceną wywoławczą z II przetargu,

2. działka nr 338/5  o powierzchni 1,0975 ha przy ul. Hetmańskiej - nie sprzedano, zostanie ogłoszony kolejny przetarg z ceną wywoławczą z II przetargu.

2018-11-21 08:08:38
Liczba odwiedzin : 2602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : E.Łopacka
Czas wytworzenia: 2018-06-13 14:00:32
Czas publikacji: 2018-06-13 14:00:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak