Informacja 

 

 

Uwaga!

W wersji archiwalnej Biuletynu Informacji Publiczej publikowane są ogłoszenia i informacje dotyczące przetargów ogłoszonych przed 13 czerwca 2018 r. dostępne pod adresem http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
II przetarg ustny, nieograniczony nr P-100/XI/18 na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Kosynierów i Hetmańskiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi tj.: 1. działka nr 338/4 o powierzchni 1,0243 ha przy ul. Kosynierów 2. działka nr 338/5 o powierzchni 1,0975 ha przy ul. Hetmańskiej

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 07-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-100/XI/18 odbędzie się w dniu 13-11-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

2018-09-07 12:45:48
I przetarg ustny nieograniczony P-97/X/18 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ulicy Wrocławskiej nr 25 w Świdnicy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, oraz kolejny przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą P-97/X/18 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 11, położonego przy ulicy Długiej nr 2 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ulicy Ofiar Oświęcimskich nr 4 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 10-10-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-97/X/18 odbędzie się w dniu 16-10-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

2018-09-04 13:52:29
II przetarg ustny nieograniczony P-96/X/18 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ulicy Brackiej nr 4 w Świdnicy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy placu Grunwaldzkim nr 3 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Jagiellońskiej nr 15 w Świdnicy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 03-10-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-96/X/18 odbędzie się w dniu 09-10-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji

2018-09-04 13:35:57
II przetarg ustny nieograniczony P-89/X/18 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Bolesława Chrobrego nr 11 w Świdnicy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Rynek nr 10A z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich nr 41 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

W treści ogłoszenia o przetargu dot. nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 11/6 winno być:

"(...)

Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego, spiżarki, usytuowany na V kondygnacji (poddasze) + pomieszczenia przynależne: WC (1,50 m2) i piwnica (3,59 m2), budynku wielorodzinnego przy ul. Bolesława Chrobrego nr 11, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 674, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00028384/3. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

(...)"

Pozostała treść pozostaje bez zmian.

 

 

 

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 26-09-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-89/X/18 odbędzie się w dniu 02-10-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-09-21 15:17:53
kolejny przetarg ustny nieograniczony P-88/IX/18 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wałbrzyskiej nr 3 w Świdnicy z ceną obniżoną wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Waleriana Łukasińskiego 4 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 19-09-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-88/IX/18 odbędzie się w dniu 25-09-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-08-21 14:13:09
I przetarg ustny nieograniczony P-84/IX/18 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 14, położonego przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 16, położonego przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 12-09-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-84/IX/18 odbędzie się w dniu 18-09-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-08-07 14:00:41
Liczba odwiedzin : 1376
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : E.Łopacka
Czas wytworzenia: 2018-06-13 14:00:32
Czas publikacji: 2018-06-13 14:00:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak