Informacja 

 

 

Uwaga!

W wersji archiwalnej Biuletynu Informacji Publiczej publikowane są ogłoszenia i informacje dotyczące przetargów ogłoszonych przed 13 czerwca 2018 r. dostępne pod adresem http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
I przetarg ustny nieograniczony P-72/VII/18 na sprzedaż: - nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. 1 Maja nr 7A w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Wałbrzyskiej nr 7 w Świdnicy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 25-07-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-72/VII/18 odbędzie się w dniu 31-07-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godzinach licytacji wskazanych przy każdej z nieruchomości.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji

2018-06-19 14:10:57
I przetarg ustny, nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 14-08-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Przetarg Nr P-71/VIII/18 odbędzie się w dniu 21-08-2018 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-06-15 13:18:41
Liczba odwiedzin : 329
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : E.Łopacka
Czas wytworzenia: 2018-06-13 14:00:32
Czas publikacji: 2018-06-13 14:00:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak