Informacja 

 

 

Uwaga!

W wersji archiwalnej Biuletynu Informacji Publiczej publikowane są ogłoszenia i informacje dotyczące przetargów ogłoszonych przed 13 czerwca 2018 r. dostępne pod adresem http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 119/XII/18 DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

Wadium na w/w przetarg należy wpłacać przed licytacją w kasie Urzędu Miejskiego Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, adowód wpłaty wadium okazać komisji przetargowej. Wadium najemcy zostanie wliczone w poczet czynszu, zaś pozostałym licytantom zostanie zwrócone natychmiast po przetargu. Brak dowodu wpłaty wadium nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Przetarg nr P-119/XII/18 odbędzie się dnia 11-12-2018 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49, sala 305, III p.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2018-11-06 11:34:04
Liczba odwiedzin : 390
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Świdnicy
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Łopacka
Osoba odpowiedzialna za informację : E.Łopacka
Czas wytworzenia: 2018-06-13 14:01:36
Czas publikacji: 2018-06-13 14:01:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak