Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-4/III/19 DOTYCZĄCY „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”

2019-02-06 07:41:17
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 3/II/19 DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

Wadium na w/w przetarg należy wpłacać przed licytacją w kasie Urzędu Miejskiego Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, adowód wpłaty wadium okazać komisji przetargowej. Wadium najemcy zostanie wliczone w poczet czynszu, zaś pozostałym licytantom zostanie zwrócone natychmiast po przetargu. Brak dowodu wpłaty wadium nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Przetarg nr P-3/II/19 odbędzie się dnia 19-02-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49, sala 305, III p.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

2019-01-15 14:34:35