Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

2018-10-30 13:30:05
Podinspektor w Wydziale Organizacji i Kadr

W wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Monika Chmielewska, zamieszkała w Świdnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Chmielewska spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz osiągnęła najwyższy (maksymalny) wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada wykształcenie wyższe administracyjne i doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. Zdobyte doświadczenie w trakcie zatrudnienia w administracji samorządowej stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań  i obowiązków.

 

Świdnica, 21.11.2018r.

2018-11-21 11:44:40
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych

W wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Joanna Pindel, zamieszkała w Świdnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Pindel spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz osiągnęła najwyższy (maksymalny) wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. Zdobyte doświadczenie w trakcie zatrudnienia w administracji samorządowej stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań  i obowiązków.

Świdnica, 27.09.2018r.

2018-09-27 09:39:51
Inspektor w Wydziale Finansowym - Referat Księgowości Budżetowej

W wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Agnieszka Kaczyńska, zamieszkała w Świdnicy.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Kaczyńska spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz osiągnęła najwyższy wynik
w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada wykształcenie wyższe, bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę z zakresu finansów publicznych. Zdobyte doświadczenie w trakcie zatrudnienia stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.

Świdnica, 27.08.2018r.

2018-08-27 09:59:58
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Sylwia Giza, zamieszkała w Świdnicy.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sylwia Giza spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone
w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz osiągnęła najwyższy – maksymalny wynik
w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada wykształcenie wyższe
administracyjne i bogate doświadczenie zawodowe. Zdobyte doświadczenie w trakcie zatrudnienia stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.

Świdnica, 03.08.2018r.

2018-08-03 08:05:51
Podinspektor w Wydziale Transportu.

W wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Henryk Staniszewski, zamieszkały w Świdnicy.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Henryk Staniszewski spełnił wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone
w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz osiągnął najwyższy wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada wykształcenie wyższe i bogate doświadczenie zawodowe. Zdobyte doświadczenie w trakcie zatrudnienia stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań  i obowiązków.

Świdnica, 03.08.2018r.

2018-08-03 08:07:14
Inspektor W Wydziale Finansowym - Referat Wymiaru Podatków

W wyniku zakończenia procedury naboru kandydatów na ww. stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Krystyna Myrt, zamieszkała w Świdnicy.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Krystyna Myrt spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone
w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz osiągnęła najwyższy - maksymalny wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe w zakresie podatków. Zdobyte doświadczenie w trakcie zatrudnienia stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań  i obowiązków.

 

Świdnica, 30.07.2018r.

2018-07-30 15:16:16
Inspketor w Wydziale Finansowym-Referat Księgowości Budżetowej

Pani Paulina Brańka spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz osiągnęła najwyższy wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ponadto posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe, co stanowi gwarancję samodzielnego, właściwego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.

Świdnica, 19.07.2018r.

2018-07-19 12:19:32
Podinspektor w Wydziale Transportu

data ważności: 2018-06-18

2018-06-06 09:40:37
Podinspektor w Wydziale Finansowym - Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat

2018-05-14 10:36:30