Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 r.

2018-11-23 08:43:44
Informacja o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

2018-11-22 15:31:44
Zarządzenie Nr 0050-277/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 26.10.2018 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Świdnicy odnośnie projektu anaIizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy.

2018-10-31 10:00:03
Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych"

Prezydent Miasta Świdnica zaprasza mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnica do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”.

2018-10-31 09:40:08
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 r.

2018-10-03 09:46:33
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pozytku Piblicznego oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 r.

2018-10-03 09:41:15
Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Sudety 2030

Prezydent Miasta Świdnicy, Pani Beata Moskal-Słaniewskaserdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej  i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

2018-06-15 13:28:59