Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miasto Świdnica

Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza konsultacje z Świdnicką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miasto Świdnica

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 15 lutego 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 19  lutego 2019 r.

 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Organizacji Pozarządowych – ul. Długa  33, lub mailowo na adres: m.oknianska@um.swidnica.pl w terminie do 19 lutego 2019 r.

Projekt uchwały zamieszczony został:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń),

-        na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO),

-        na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).

Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.

 

2019-01-31 15:44:05
Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 r.

2018-11-23 08:43:44
Informacja o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

2018-11-22 15:31:44
Zarządzenie Nr 0050-277/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 26.10.2018 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Świdnicy odnośnie projektu anaIizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Świdnicy.

2018-10-31 10:00:03
Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych"

Prezydent Miasta Świdnica zaprasza mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnica do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych”.

2018-10-31 09:40:08
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 r.

2018-10-03 09:46:33
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pozytku Piblicznego oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 r.

2018-10-03 09:41:15
Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Sudety 2030

Prezydent Miasta Świdnicy, Pani Beata Moskal-Słaniewskaserdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej  i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

2018-06-15 13:28:59